Århus Kommune har sendt en dispositionsplan for fiskeri, træskibs- og lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien i høring. Forslaget er tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009, og kommunen beskriver dets formål således:

Dispositionsplanen fastlægger den overordnede disponering af området, som skal give mulighed for, at der fremover vil være arealer til rådighed til de aktiviteter, der foregår på Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen. Dispositionsplanen reserverer endvidere de arealer, der vil være nødvendige til fremtidige kanaler og stiforbindelser mv., som er indeholdt i de overordnede planer ‘Helhedsplan’ og ‘Kvalitetshåndbog’ for De Bynære Havnearealer. Mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien omfatter dispositionsplanen et område til en bolig- og erhvervsbebyggelse.

Den fulde dispositionsplan kan læses her.

Giv kommentar