Jeg er stødt på en artikel i 2010-udgaven af Aarhus International udgivet af Århus Kommunes styregruppe for det internationale arbejde, der beskriver Århus, som en del af de to nordeuropæiske metropolregioner København og Hamborg, og hvordan behovet for investeringer i bedre infrastruktur er vigtig for tilknytningen til København og Hamborg. Denne tanke går igen i Århus Kommunes erhvervsplan “Viden til vækst” for de kommende år. Jeg tænkte artiklen også kunne have interesse for andre, selvom den ikke kan kaldes en nyhed, men her er den:

Giv kommentar