Som med Århus Havn realiserede Aarhus Lufthavn i Tirstrup også trafiknedgang i 2009. Det blev et underskud før renter og afskrivninger på 2,3 mio. kr. og en trafiknedgang på 10%. Dermed har det været et udfordrende år for infrastrukturen omkring Århus dog med undtagelse af godstransport på vejnettet, der så en vigtig investering taget i brug med åbningen af logistikparken ved Årslev.

Læs hele 2009-årsrapporten for Aarhus Lufthavn her.

Mediernes dækning:

Kæmpestort underskud i Aarhus Lufthavn af epn.dk

Lufthavn landede i minus af JPÅrhus

Giv kommentar