Der sker ikke det helt store i disse dage pga. weekend og hellidage, så jeg vil derfor henlede opmærksomheden på Århus Havns årsrapport for 2009, som måske ikke har en direkte relation til arkitektur, så er der dog en relation til byudvikling. Det er dog temmelig deprimerende læsning.

Helt kort så faldt godsmængden med 25% til 9 mio. tons i 2009 og antallet af TEUs faldt fra 841.00 til 683.000.

Giv kommentar