Århus Kommune har sendt en dispositionsplan for fiskeri, træskibs- og lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien i høring. Forslaget er tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009, og kommunen beskriver dets formål således:

Dispositionsplanen fastlægger den overordnede disponering af området, som skal give mulighed for, at der fremover vil være arealer til rådighed til de aktiviteter, der foregår på Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen. Dispositionsplanen reserverer endvidere de arealer, der vil være nødvendige til fremtidige kanaler og stiforbindelser mv., som er indeholdt i de overordnede planer ‘Helhedsplan’ og ‘Kvalitetshåndbog’ for De Bynære Havnearealer. Mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien omfatter dispositionsplanen et område til en bolig- og erhvervsbebyggelse.

Den fulde dispositionsplan kan læses her.

Havneinvest Århus Aps, der ejer Light*House-grunden, ønsker at påbegynde byggeriet af fundamentet til boligdelen af 1. etape i indeværende år for at drage fordel af nye momsregler der udløber ved årsskiftet. Det er dog ikke sikkert, byggeriet af fundamentet kan nå at blive realiseret inden årsskiftet, men der arbejdes på at gøre projektet klar til byggestart. Det er kun fundamentet til boligerne i 1. etape og ikke erhvervslejemålene herunder hotellet, der påtænkes bygget. Fundamentet kommer til at indeholde en bygning på 8-9 etager.

1. etape rummer:
– Et hotel og erhvervslejemål på 9000 kvm.

– 100 ejerlejligheder på 9000 kvm.

– 50 almene boliger på 5000 kvm af boligforeningen AAB.

Det er positivt, at der begynder at ske noget omkring De Bynære Havnearealer, men jeg tror mange ønsker at se handling snart, for at man kan begynde at tro på havneomdannelsesprojektet igen.

Mediernes dækning:

Lighthouse vil i gang i år af JPÅrhus