Den sparsomme skyline i Århus er velsignet af én af Danmarks smukkeste højhuse, der efter min opfattelse kun overgås af Ferring i Ørestad. Det er selvfølgelig KPMG-huset placeret i hjertet af Århus ved hovedbanegården som en del af indkøbscentret Bruun’s Galleri. Højhuset er tegnet i samarbejde mellem schmidt hammer lassen og 3XN, og er den 2. højeste bygning i Århus på 68,5 m med 17 etaper. Den stod færdig i 2004 med penthouselejligheder i de to øverste etager, KPMG’s reception på 15. etage og derefter kontorer for KPMG og andre selskaber på de følgende etager ned til 6. etage, hvorefter 5. og 4. etage indgår i Bruun’s Galleri og de sidste etager indeholder støtte- og servicefunktioner for bygningen og personalet.

Jeg var ude og tage en række billeder i dag, der dog mest dækker eksisterende bygninger og arkitektur herunder KPMG-huset. I den efterfølgende tid vil jeg udgive billederne i blogindlæg, som erstatning for den lille nyhedsmængde, der har været på det seneste. Der bliver ikke talt meget om byggeri i de lokale medier for tiden.

 

Det århusianske arkitektfirma Arkitema fik i 2009 et overskud på 4,5 mio. kr. ud af en omsætning på 126 mio kr, hvilket er temmelig ironisk, da de havde underskud i 2007 og 2008, hvor byggeriet var præget af højkonjunktur. Følgende citat er fra nyheden på deres website:

Det var en meget tilfreds flok der torsdag d. 27/5 afholdt generalforsamling i Arkitema K/S. På trods af finanskrisen og de historisk vanskelige tider for byggeriet kan Arkitemas administrerende direktør Peter Hartmann Berg rapportere et overskud på 4,5 millioner kroner, baseret på en omsætning på 126 mio. Peter Berg konstaterer “Vi er meget tilfredse med resultatet for 2009” og han fortsætter “Arkitema har gennemført et turn-around på det vanskeligst tænkelige tidspunkt. Vi har vendt to år med underskud til overskud ved hjælp af tre faktorer: Stram økonomisk styring, strategisk fokus og en kæmpeindsats fra alle medarbejdere. Uden deres store opbakning ville det ikke have været muligt at skabe dette resultat.”

Krisen og de sløje år har været hårde ved Arkitemas egenkapital, men en kapitaltilførsel sørger nu for at firmaet nu igen har en særdeles tilfredsstillende soliditetsgrad. Peter Berg siger “Vi vil fortsætte med at udvikle vores forretning og vil også i fremtiden levere værdiskabende og bæredygtig arkitektur til vores kunder, samtidig med at vi tilbyder vores medarbejdere en af branchens bedste arbejdspladser. I forhold til 2009 er vores ordreindgang væsentligt forbedret her i første halvdel af 2010, og vores forventninger til årets resultat ligger klart over resultatet for 2009.”

Arkitema er i dag 170 medarbejdere på kontorer i Århus, København og Stockholm og har i de senere år med god succes bl.a. forfulgt opgaver i sundhedssektoren i både Danmark og Norge.

Som med Århus Havn realiserede Aarhus Lufthavn i Tirstrup også trafiknedgang i 2009. Det blev et underskud før renter og afskrivninger på 2,3 mio. kr. og en trafiknedgang på 10%. Dermed har det været et udfordrende år for infrastrukturen omkring Århus dog med undtagelse af godstransport på vejnettet, der så en vigtig investering taget i brug med åbningen af logistikparken ved Årslev.

Læs hele 2009-årsrapporten for Aarhus Lufthavn her.

Mediernes dækning:

Kæmpestort underskud i Aarhus Lufthavn af epn.dk

Lufthavn landede i minus af JPÅrhus

Lokalplanen for godsbanearealet er blevet sendt i høring ind til d. 21. juli. Området for lokalplanen er på ca. 19.000 kvm og inkluderer de tidligere godsbanebygninger, der skal omdannes til et produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur. Det nu københavnske arkitektfirma 3XN har tegnet omdannelsen og udvidelsen af godsbanen samt masterplanen for hele området. Lokalplaner for hele området vil løbende blive udarbejdet, men indtil videre er det altså kun selve godsbanebygningerne, der arbejdes med.

Læs hele lokalplanforslaget med nr. 886 her.

Hvis jeg må give en bemærkning til selve masterplanen for området (Og ikke godsbanen som lokalplanen dækker) så undrer det mig, at det ikke har været mere prioriteret at bygge i højden, så bygningerne konsekvent får 4-5 etager og ikke kun får 4-5 etager som facade mod vejene. Godsbanearealet er det mest centralt beliggende, ubebyggede område i Århus med 1 min. gang til rådhuset, strøget og hovedbanegården, så bygninger med blot 3 etager virker som en markant fejlprioritering i mine øjne. En enkelt høj bygning der kunne fungere i samspil med Prismet ville være en god udnyttelse af placeringen, når man tager i betragtning, at muligheden for et højhusbyggeri også er inkluderet i lokalplanen for Ceres-grunden ved siden af godsbanerne. Hvis Ceres kan få en dispensation fra kommunens højhuspolitik kunne godsbanerne vel også.

Google Maps Street View af godsbanebygningerne

Vis stort kort

Århus Kommune er i gang med at opføre en lavenergi kontorbygning i 6 etager ved deres eksisterende lokaler på Kalkværksvej 10. Bygningen er tegnet af C.F. Møller med Alectia som ingeniører, og kommer til at samle kommunens afdelinger for planlægning og byggeri i fælles lokaler. Jernbanebroen, der ses på billedet, er den nye godsbanebro fra havnen over Spanien, så det er desværre kun containere, der kommer til at få glæde af den nye, slanke kontorbygning. Byggeriet af kontorbygningen startede i januar måned og forventes færdigt ved årsskiftet.

Århus Kommune har en strategi om at blive CO2-neutral i 2030, og denne bygning i energiklasse 1 med et årligt forbrug på 50 kWh/m2 er dermed et led – omend et mindre – i disse bestræbelser.

Læs mere om tilbygningen på kommunens website og C.F. Møllers website.

Der sker ikke det helt store i disse dage pga. weekend og hellidage, så jeg vil derfor henlede opmærksomheden på Århus Havns årsrapport for 2009, som måske ikke har en direkte relation til arkitektur, så er der dog en relation til byudvikling. Det er dog temmelig deprimerende læsning.

Helt kort så faldt godsmængden med 25% til 9 mio. tons i 2009 og antallet af TEUs faldt fra 841.00 til 683.000.

JPÅrhus stillede dette spørgsmål i en artikel i går, og jeg følger op ved dette indlæg, der nok ikke giver nogen svar.

Ved afsløringen af Navitas Park vinderen i torsdags, blev det endnu engang et århusiansk arkitektfirma, der vandt konkurrencen om et stort projekt i Århus. Dermed har århusianske arkitektfirmaer tegnet Multimediehuset, Isbjerget, KPMG huset, Prismet, Light*House (3XN var århusiansk på det tidspunkt), universitetet, Nobelparken, Kommunehospitalet, DNU, ARoS, Musikhuset, Bestseller domicil, Vestas HQ og utallige mindre projekter. Nogle af byggerierne har været arkitektkonkurrencer mens andre har været private som Bestseller domicilet, men de illustrerer alle sammen hvordan næsten alle markante og for den sags skyld mindre byggerier i Århus også er tegnet i Århus.

Er det et udtryk for protektionisme eller et udtryk for at Århus har det højeste antal arkitekter pr. indbygger i verden, og at en række af de største danske arkitektfirmaer har deres hovedsæde i Århus som del af arkitekturklyngen?  Er det måske fordi de københavnske arkitektfirmaer – der sammen med de århusianske danner den nationale elite inden for arkitektur – har nok i at tegne projekter i København og ikke prioriterer deres bud i Århus højt nok til at vinde?

Eksemplet med Navitas Park er, at der var fem konsortier der opnåede prækvalifikation, heraf var 3 århusianske, 1 både århusiansk og københavnsk (Det vindende) og 1 københavnsk. At et århusiansk firma dermed vinder er måske ikke overraskende, og problemet kan derfor godt ligge ved prækvalifikationen, hvor århusianske firmaer favoriseres, da C.F. Møller, Arkitema og schmidt hammer lassen næsten altid er repræsenteret.

Problematikken går ikke kun på, at arkitekter fra andre byer i Danmark ikke kommer ind på markedet i Århus, men også at internationale arkitekter ikke tiltrækkes eller udvælges til projekter. Hvis både København og Herning kan arbejde sammen med i dette tilfælde det internationale og anerkendte arkitektfirma Steven Holl Architects, hvorfor kan/vil Århus ikke? Det bliver alt sammen for internt og kan meget nemt blive en sovepude, der ikke generer arkitektur, hvor man tør satse og udfordre rammerne. En praksis hvor alle kender alle, og personlige forhold går forud for de arkitektoniske.

Som det er nu, ser jeg ingen umiddelbare problemer, da den arkitektur der bliver tegnet i og for Århus er af meget høj kvalitet, men Århus burde nok åbne sig mere for omverdenen. Det vækker trods alt national opsigt, når Steven Holl tegner en bygning i Herning. Det gør det ikke i samme grad, når shl tegner Multimediehuset. Så man må også tage bybranding med i betragtning, når de store visioner for Århus skal realiseres.

Mediernes dækning:

Arkitekter vinder på hjemmebane af JPÅrhus

Indlægget opdateres løbende!

På pressemødet i dag i Pakhus 27 på De Bynære Havnearealer, blev konsortiet der har vundet konkurrencen om Navitas Park afsløret. Det blev konsortiet med arkitektfirmaerne Kjaer & Richter beliggende i Mejlgade og Christensen & Co Arkitekter i København, entreprenørselskabet E. Pihl & Søn, landskabsarkitekt Marianne Levinsen Landskab ApS og ingeniørfirmaet Alectia, der vandt konkurrencen.

Bedømmelsesudvalget har udtalt følgende om det vindende projekt:

Forslaget har mest kompetent og omfattende forstået og bearbejdet bygherrernes ønsker med Navitas Park, idet det på ganske pragmatisk vis etablerer en overbevisende fusion af brugernes krav til funktionalitet, udnyttelse og arkitektur, byens ønsker og tidens energimæssige betingelser. Hovedanslaget skærper appetitten for det krystalliske bygningsværk, der både kan stå alene, men også knytter sig til omgivelserne igennem den opmærksomme forholden sig til konteksten, blandt andet gennem den generøse åbning mod Den centrale havneplads.

Den endelige aftale mellem bygherrerne og det vindende konsortium underskrives i løbet af sommeren, og derefter skal en lokalplan udarbejdes og vedtages af kommunen, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

De fire tabende projektkonsortier:

MT Højgaard a/s – Henning Larsen Architects A/S – Schønherr Landskab KS Landskabsarkitekter MAA MDL – Grontmij Carl Bro A/S – Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Hoffmann A/S – Arkitema K/S – Niras A/S

Enggaard A/S – Per Aarsleff A/S – schmidt hammer lassen architects – Lund+Slaato Arkitekter AS – Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue – Rambøll Danmark A/S

NCC Construction Danmark A/S – Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S – Metopos ApS – COWI A/S

Flere visualisationer – Klik på billederne for højere opløsning

Kilde: navitas-park.dk

Om byggeriet

Byggeriet af Navitas Park begynder i 2011 og forventes at stå færdigt i 2014 samtidigt med Multimediehuset. Byggeomkostningerne løber op i 700 mio. kr., hvilket de tre bygherrer Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Incuba Science Park betaler. Århus Kommune er også bygherre på projektet med et underjordisk parkeringsanlæg med 450 offentlige pladser. Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen finansierer deres del af byggeriet ved salg af eksisterende bygninger, hvor Incuba Science Park i stedet allerede udlejer lokaler til forskning og innovationsselskaber ved universitetet, Katrinebjerg og Skejby, da udvider de nu med lokaler til forskning inden for energi og teknik i det kommende Navitas Park. Mere end 2000 studerende, undervisere og ansatte vil få deres daglige gang i Navitas Park, når byggeriet er færdigt.

Pressemeddelelse fra bedømmelsesudvalget

Mediernes dækning:

Stjernehus på Århus Havn af JPÅrhus

Links:

Navitas Park

Kjaer & Richter

Christensen & Co Arkitekter

Marianne Levinsen Landskab

– E. Pihl & Søn

Alectia

Århus Kommune

Entreprenørfirmaet NCC har vundet den 400 mio. kr. store opgave, der har været i udbud om at opføre råhuset, facaderne, taget, åbne åen og stå for driften af byggepladsen igennem hele byggeperioden. NCC vandt entreprisen foran fem andre selskaber. Entreprisen repræsenterer som nævnt en værdi på 400 mio. kr., hvor hele byggeriet dog kommer til at koste 1,8 mia. kr.

Mediernes dækning:

NCC skal bygge Århus’ nye vartegn af epn.dk

Jeg er stødt på en artikel i 2010-udgaven af Aarhus International udgivet af Århus Kommunes styregruppe for det internationale arbejde, der beskriver Århus, som en del af de to nordeuropæiske metropolregioner København og Hamborg, og hvordan behovet for investeringer i bedre infrastruktur er vigtig for tilknytningen til København og Hamborg. Denne tanke går igen i Århus Kommunes erhvervsplan “Viden til vækst” for de kommende år. Jeg tænkte artiklen også kunne have interesse for andre, selvom den ikke kan kaldes en nyhed, men her er den: